Tıbbi Birimler

Retina

Retinagözün ışığı algılayan tabakasıdır. Göz'ün tüm iç duvarını kaplar. Beyinden gelen damar ve sinirlerden oluşur.

Retina muayenesi için görme derecesi ölçülüp mikroskobik muayeneden geçtikden sonra göz bebeğinin genişlemesini sağlayan damlalar damlatılır.

Daha sonra göz içi şeffaf ortamlar (lens ve vitreus) ile retina ayrıntılı olarak farklı aletler yardımıyla incelenir. Retina hastalarında kullanılan tanı yöntemleri:Biomikroskobik ve indirekt retina muayenesi, Optik Koherens Tomografi ( OCT ), Renkli Fundus Fotoğrafı, FundusFöleresinAnjiografi ( FFA ), İndosyanın Yeşil Anjiografi (ICGA)

Retinahastalıklarında; görmede azalma,şekilleri bozuk veya yamuk görme, yarım veya lekeli görme, siyah uçuşmalar,ışık çakması, gölgelenme,karanlıkta veya ışıkta az görme hatta hiç görmeme gibi şikayetler ortaya çıkabilir.

Retinal Hastalıklar

  • Retinanın damarsal hastalıkları (DiabetikRetinopati ve Retinanın Arter-Ven Tıkanıklıkları)’dır.
  • Yaşa bağlı makulardejenerasyon
  • Retina Dekolmanı
  • Retina ve Makulanın diğer hastalıkları (Santral SerözKoryoretinopati, KistoidMakula Ödemi, Retinanın Konjenital Hastalıkları ve Tümörleri gibi)

Retina Dekolmanı

Göz'de ışık çakması, uçuşma, gölgelenme gibi şikayetler vardır. Yüksek miyopi ve göze gelen darbeler en önemli risk faktörleridir.

Yırtık erken dönemde teşhis edilirse, laser yapılarak ilerlemesi engellenir. Teşhiste ve tedavide gecikme veya ihmal olursa yırtık iyice büyür ve retina tabakası yerinden ayrılır. Retina dekolmanı dediğimiz bu durumda tek tedavi yöntemi ameliyattır.

Diyabetik Retinopati

Şeker hastalığı gözde çeşitli hastalıklara neden olan sistemik bir hastalıktır. Katarakt oluşumunu hızlandırır, gözlük numaralarında değişmelere, göz kaslarında felçlere, buna bağlı çift görmeye neden olabilir.En önemlisi ise gözün retina (sinir) tabakasında yaptığı harabiyettir. Diabetretinopatisi adı verilen bu durumda retina tabakasında kanamalar, damar tıkanıklıkları, yeni damar oluşumları ve retinal ödem gözlenir.

Diabet tanısı konmuş ama göz dibinde harabiyet başlamamış hastalara yılda bir göz muayenesi önerilir. Diabetretinopatisi başlamış hastalar ise 6 ayda bir takibe alınmalıdır.

Harabiyet ilerlemişse fundusflöreseinangiografisi (FFA) ve/veya optik koherenstopografi (OCT) filmleri çekilerek diabetikretinopatinin derecesi saptanır. Retina tabakasında beslenmesi bozulmuş alanlar varsa, yeni damarlar oluşmuşsa yada sızıntı yapan damarlar varsa laser tedavisi gerekmektedir. Sarı nokta'ya yakın sızıntının yaygın olduğu, kistleştiği durumlarda göz içine ilaç verilir.

Tedavi edilmemiş olgularda göz içini dolduran kanamalar oluşur. Bu hastalarda vitreoretinal cerrahi ile kanamalar temizlenir.Ameliyat sırasında çekintiler, zarlar ayrılır, laser tamamlanır.

Diabetretinopatisinde yapılan tedaviler, tedavi başlandığı zaman belirlenen görmenin korunmasına yöneliktir. Görme artışı nadirdir. Tedavi ihmal edilirse körlük'le sonuçlanabilir. 

Yaşa Bağlı MakulaDejeneresansı

Sarı nokta hastalığı, 70 Yaş üstü nüfusun yaklaşık 1/3’ünü etkiler. Merkezi görmenin ve özellikle yakın okumanın zorlaşmasına yol açar, zaman içerisinde merkezde görme kaybı ve lekelenmeler oluşur.Başlangıçta çarpık veya eğri görme şikayetleri olan hastalarda daha ileri dönemlerde görme birkaç metreden parmak sayma seviyesine kadar düşebilir.

Bu rahatsızlık, kuru ve yaş tip olmak üzere iki çeşit olarak gözlenir. Kuru tip, bu tür hastaların %80-85‘inde görülür ve görme yavaş yavaş ve seneler süren bir periotta azalır. Bu hastalara tedavi olarak koruyucu, antioksidan haplar önerilir. Yaş tipte ise, görme noktasında kanama ve ödem gelişir ve görmeyi hızla düşürür. Günümüzde tedavi ettiğimiz hastalar, bu yaş tip sarı nokta dejeneresansı gösteren hastalardır.

Tedavide Göz içine ilaç enjeksiyonları ve uygun vakalada FDT kullanılabilir.

Göz İçi İlaç Uygulamaları

Anti-Vegf İlaç Uygulaması

Açılımı vascular endothelial growth factor (VEGF) vasküler endotel hücrelerindeki özgül reseptörlere bağlanarak vasküler geçirgenliği arttırır.Anti-VEGF ajanlar ise yeni damar oluşumunu engelleyen maddelerdir.  Yaşa bağlı makuladejeneresansı (YBMD),retina damar tıkanıklıkları ve  diyabetik retinopati  gibi bazı hastalıklarda gelişen yeni damarlar (neovaskülarizasyon) kanamaya neden oldukları için körlüğe kadar ilerleyen problemlere yol açabilmektedir. Anti-VEGF ajanlardan bu gibi patolojilerin tedavisinde faydalanılmaktadır.

Anti-VEGFilaçlargöz içine enjeksiyon yoluyla verilir.Göz, uygulama sırasında damla anestezisiyle uyuşturulur. İşlem, kısa süreli ve minimal ağrılıdır.

İntravitrealSteroid Enjeksiyonu

Oküler inflamatuar hastalıkların tedavisinde kortikosteroidler uzun süredir kullanılmaktadır. 

Bir çeşit kortizon türevi olan TriamsinolonAsetonid, göz içine veya göz arkasına enjeksiyon yoluyla verilebilir.

İntravitrealTriamsinolonAsetonid (IVTA),diyabetik retinopatide , intraoküler fibrovaskülerproliferasyonlarda, üveitte, yaşa bağlı makuladejeneresansı (YBMD) ve koroidalneovaskülarizasyonlarda, hipotonide, retina damar tıkanıklıklarına bağlı makula ödeminde ve psödofakikkistoidmaküla ödeminde kullanılmaktadır.