Tıbbi Birimler

Glokom

Glokom, genellikle göz içi basıncının artışına bağlı olarak görme sinirinde hasar oluşması ve görmenin giderek azalmasına neden olan sinsi seyirli bir göz hastalığıdır. Bebeklerde ve genç yaşlarda da glokom görülebilir. 40 yaş üzeri herkes yılda en az bir kez kontrol olmalı ve göz tansiyonunu ölçtürmelidir. Glokomun, görme siniri üzerinde yaptığı hasarın düzeltilmesi mümkün değildir. Bu nedenle erken tanı ve tedavi ile görme korunabilmektedir.

Kliniğimize müracaat eden her hasta glokom yönünden değerlendirilmektedir. Muayene sonrasında glokom (göz tansiyonu) şüphesi olan veya glokom tanısı alan hastalara ileri tetkik yapılmaktadır. Bunlar sırası ile pakimetri, görmealanıvesinirlifianalizi’dir.

Pakimetri kornea kalınlığını ölçen cihazdır. Hastanın nihai göz içi basıncı değeri kornea kalınlığına bağlı olarak değişim gösterir. Bu nedenle kornea kalınlığının sonucuna göre göz içi basıncı tekrar değerlendirilir.

Sinir lifi analizi ile çok erken dönemdeki glokom hastalarında dahi sinir lifindeki değişikliği göstererek, bizi tanı ve tedavi için yönlendirir. Yine glokom hastalarının takiplerinde sinir lifi analizi ile hastalığın ilerleyip ilerlemediği, verilen tedavinin uygun olup olmadığı değerlendirilir.

BSGA (Bilgisayarlı Görme Alanı);Görme alanındaki değişiklikleri göstererek optik sinirde hasarın tespiti ve takibi için kullanılan oldukça değerli bir testtir.

Glokom tanısı almış hasta; ilaç, SLT (SelektifLaserTrabeküloplasti) veya cerrahi yöntemle tedavi edilebilir.

Kliniğimizde combine ilaç tedavisine rağmen ilerleyici hasar tespit edilen hastalara Trabekülektomi, kombine fako-trabekülektomi ve argon lazer iridotomi uygulanmaktadır