DİĞER REFRAKTİF CERRAHİLER

Refraktif Cerrahi Nedir?

Refraktif cerrahi, genellikle göz bozukluklarını düzeltmek amacıyla yapılan cerrahi işlemleri ifade eder. Göz bozuklukları arasında miyopi (uzak gözlükleri iyi göremez), hipermetropi (yakın gözlükleri iyi göremez), astigmatizma (göz yuvarlağının veya korneanın düzensiz şekli nedeniyle oluşan odaklanma sorunu) ve presbiyopi (yaşa bağlı olarak yakını görememe) bulunur.

Yaygın refraktif cerrahi yöntemleri genellikle;

Fakik Göz İçi Lensi Uygulamaları

Gözlük kullanmak istemeyen, kontakt lens kullanamayan hastalar, excimer laser için kornea yapısı uygun olmayan veya gözlük numarası çok yüksek olup excimer cerrahi sınırları dışında olan, göz yapısı uygun hastalarda kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde 25 numaraya kadar miyop, 10 numaraya kadar hipermetrop ve 6 numaraya kadar da astigmat tedavi edilebilmektedir.

Bu cerrahi topikal damla anestezi altında katarakt cerrahisindeki girişler kullanılarak gerçekleştirilir ancak farklı olarak bu cerrahide hastanın kendi göz içi kristalin lensine müdahale edilmez. Çok ince yapıda olan bu göz içi lensleri hastanın kendi lensi ile gözün renkli iris tabakası arasına göz bebeğinin arkasında kalacak şekilde yerleştirilir. Ameliyat kısa süreli, dikişsiz ve ağrısızdır. Katarakt ameliyatında kullanılana benzer ilaçlar operasyon sonrası kullanılır, hasta aynı gün taburcu olur ve ertesi gün kontrole çağrılır. Her iki göz en az bir gün ara ile operasyona alınır, görsel sonuçlar birkaç gün içinde iyileşir.

Topolink PRK

Keratokonus, travma veya göz cerrahilerinden sonra korneada meydana gelen ileri yüzey düzensizliklerinde görsel rehabilitasyon için gerçekleştirilir. Bu yöntemde kornea yüzeyi bir seri topografik ölçümden geçirilir ve korneanın yüksek çözünürlüklü yüzey haritası elde edilir, bu veriler bilgisayara yüklenilerek koma denilen yüksek aberasyonları düzeltmek için özel program ve nomogramlardan yararlanılarak excimer laser sadece korneada belirlenen noktalara uygulanır. Topikal damla anestezi ile gerçekleştirilir. Yüksek aberasyonlarda son derece başarılıdır.

PTK

Korneadaki saydamlığın bozulmasına yol açan belli durumlarda yüzeysel lekelerin ortadan kaldırılması veya koyuluğunun azaltılarak hastanın korneasının ışık saydamlığını arttırmaya yönelik cerrahidir. Özellikle adenovirüs konjonktivitlerinde kornea tabakasında yaygın çok sayıda leke olan hastalarda başarı ile uygulanmaktadır. Topikal damla anestezi altında excimer laser cihazı ile korneada lekeleri tam kat düzeltecek şekilde uygulama yapılır. Operasyon sonrası ilaç tedavi protokolü PRK yöntemi ile aynıdır. 6 ay beklenildikten sonra gözlük numarası oturunca gerekirse ikinci bir excimer laser operasyonu ile gözlük numaralarına da müdahale edilir.

İntrakorneal Ring (Halka)

Keratokonusu ileri düzeyde olan hastalarda korneadaki konikleşmenin santralize edilmeye çalışılarak görme düzeyinde iyileşme sağlandığı yöntemdir. Bu yöntemde özel programlar kullanılarak nomogramlara dayanarak kornea içine yerleştirilecek halka sayısı ve konumu belirlenir. Halkalar akrilik yapılı şeffaf olup FEMTO laser cihazı veya bu işlem için özel geliştirilmiş korneal bıçaklar kullanılarak kanallar içine yerleştirilirler. Beklenmeyen komplikasyon varlığında veya kornea nakli gibi diğer korneal cerrahiler yapılacağı zaman geri çıkarılabilirler. Korneal halka yerleştirme ameliyatı topikal damla anestezi altında ağrısız ve dikişsiz gerçekleştirilir. Operasyon kısa sürelidir ve hasta aynı gün taburcu edilir.

Korneal Dissizyon (Göz Çizmek)

Günümüzde terk edilmiş cerrahi yöntemdir. Topikal anestezi altında kornea tabakası nomograma uygun şekilde yatay ya da dikey olarak korneanın 4'te 3'ü kalınlıkta özel bıçaklar ile kesilir. Bu şekilde kornea düzleştirilerek miyop veya astigmat düzeltilmeye çalışılır. Korneanın zamanla elastisitesini kaybetmesi ile numaralarda geri gelme ortaya çıkması ve yine korneada lekelenme yapması nedeniyle günümüzde uygulanmamaktadır.

Her hasta farklı olduğu için, hangi refraktif cerrahi yönteminin uygun olduğunu belirlemek için uzman bir göz doktoruna danışmak önemlidir. Göz sağlığındaki değişikliklere bağlı olarak, cerrahinin türü ve başarı oranı farklılık gösterebilir.

Refraktif cerrahi fiyatları, kişiye özel uygulanan cerrahi yöntemine göre değişmekte olup, refraktif cerrahi ücretleri konusunda bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

troya göz