ŞAŞILIK

Şaşılık her iki gözün paralelliğinin herhangi bir bakış pozisyonunda bozulması olarak adlandırılır. Şaşılıkta bir göz düz bakarken diğer göz içe, dışa, yukarı veya aşağı doğru kayabilir. Şaşılık daha çok çocuk yaş grubunu etkiler ancak yetişkinlerde de görülebilir.

Şaşılığın sadece estetik bir kusur olarak görülmesi bebek ve çocuklarda kendiliğinden düzelmesinin beklenmesi doğru değildir. Amaç estetik kusurun düzelmesinden çok, her iki gözde fonksiyonel görmenin sağlanması, göz tembelliğinin önlenmesidir.

BELİRTİLER

Şaşılık bebek ve çocuklarda daimi olabileceği gibi, bazen yorgun ve uykulu durumlarda da görülebilir. Bu tür kaymalar kırma kusurlarının habercisi olabilir. Bu durumların tespit edilmesi açısından yaşamın ilk yılında ve daha sonraki yıllarda periyodik göz muayenesi yapılması önemlidir.

Yaygın olarak görülen şaşılık belirtileri;

 • Gözlerde paralelliğin kaybolması
 • Tek gözü sürekli kapama ve güneşte kısma
 • Çift ve bulanık görme
 • Baş ve yüzün belli bir yöne eğikliği

NEDENLER

 • Problemli hamilelik dönemi (diyabetik anne/ geçirilen enfeksiyonlar)
 • Doğum sırasında oluşan problemler (prematüre ve zor doğum)
 • Genetik yatkınlık (aile bireylerinde kayma olması)
 • Yüksek kırma kusurları, anizometropi
 • Çocukluk döneminde geçirilen hastalıklar
 • Şaşılığa yatkın olan çocukta ateşli hastalık, düşme, kafa travması sonrası kayma tetiklenebilir.
 • Kranial sinir felçleri
 • Şaşılık bazen önemli göz ve sistemik hastalıklar sonucunda ortaya çıkmış olabilir. Retinoblastom isimli tümörlerin %20'sinde ilk bulgu şaşılık olabilir.

Özellikle 0-1 yaş grubunda çok rastlanılan durumlardan biri yalancı şaşılıklardır. Çocukluk çağı şaşılıkları, doğuştan olabileceği gibi göz bozukluklarına bağlı olarak erken yaşlarda da ortaya çıkabilirler. Çocuklarda burun kökünün geniş olması nedeni ile yalancı şaşılıklar sık görülür. Bunlar bir hastalık değildir ve tedavi gerektirmez. Göz kapaklarının konumu, burun kökünün basılı olması ve gözler arasındaki mesafe farkından oluşan yanıltıcı bir görünümdür.  Bu durumun şaşılıktan ayırt edilebilmesi için ayrıntılı göz muayenesi şarttır.

Göz hareketleri beyinde bazı merkezlerden yönetilir. Doğuştan veya sonradan geçirilen kazalar diyabet ve hipertansiyon hastalarında göz kaslarını hareket ettiren sinirlerde hasara bağlı kayma gelişebilir.

TEŞHİS

Göz doktorunuz tarafından detaylı göz muayenesi sonucu şaşılık teşhisi konulur. Ailede şaşılık olan çocuklarda şaşılık görülme oranı daha yüksektir. Özellikle çocukluk döneminde erken teşhis edilen çocuklarda şaşılık tedavi başarısı daha yüksektir.

TEDAVİ

Şaşılık tedavisi çoğu zaman belli bir süreci gerektirir. Bu süreçte çocuk hastalarda aile ve doktorun işbirliği önemlidir.  Tedavi şekli altta yatan nedene, yaşına, göz tembelliği olup olmamasına, kaymanın tipine göre planlanır.

 Şaşılıkta;

 • Gözlük camları
 • Kontakt Lensler
 • Prizmalar
 • Göz egzersizleri
 • Kapama tedavisi
 • Şaşılık ameliyatı uygulanan tedavilerdir.

Yüksek kırma kusuru ve anizometropi varlığında gözlük hemen başlanılmalı tembellik seviyesine göre kapama tedavisi eklenmelidir.

Eğer uygun düzeltme ve tedavi yapılmasına rağmen kayma devam ediyorsa şaşılık cerrahisi planlanır.

 

Göz sağlığı ve hastalıklarıyla ile ilgili merak ettiklerinizi mutlaka doktorunuza danışın.

troya göz