EXCIMER LAZER

Excimer Lazer Nedir?

Halk arasında göz çizdirme olarak da bilinen excimer lazer cerrahisi; kırma kusurları olan miyopi hipermetropi ve astigmatizmanın düzeltilmesi için gözün kornea (saydam) tabakası üzerine uygulanır. Korneanın yeniden şekillenmesi ve kırıcılık gücünde değişiklik yapılması göze zarar vermeden sağlanır.

Miyopi, hipermetropi ve astigmatizmada, gözlük ya da kontakt lens kullanmak istemeyen kişilerde, gözdeki kırma kusurları, Troya Göz kliniğimizde kişiye özel excimer lazer yöntemleri ile düzeltilir.

Excimer lazer, göz lazer cerrahilerinin temel cihazıdır. Farklı lazer cerrahilerinde farklı aşamalarda görev alır. PRK/LASEK/NoTouch/Streamlight gibi yüzey ablasyon tekniklerinde tek başına kullanılır iken FEMTOLASİK/İLASİK tekniklerinde önce femto lazer ile korneadan flap denilen üst tabaka ayrıştırılıp onun altında kalan tabakaya excimer lazer ile yine düzeltme işlemi gerçekleştirilir.

Excimer lazer cihazları çok yüksek frekanslarda çalışmakta ve saniyeler içinde gözlük numaralarını düzeltebilmektedir. Ankara’da excimer lazer yapan göz hastanelerinden birisi olan Troya göz kliniğimizde, kişiye özel excimer lazer cerrahisi refraktif cerrahide uzmanlaşmış göz hekimlerince gerçekleştirilmekte ve cerrahi teknikler, muayene ve ileri teknikler ile hastanın yaşam koşulları birleştirilerek hasta ve hekim tarafından en yüksek performans hedeflenerek belirlenmektedir.

Excimer Lazer Kimlere Uygulanabilir?

Günümüzde kırma kusurlarının düzeltilmesinde kullanılan en yaygın tedavi yöntemi olan excimer lazer, miyop hipermetrop veya astigmatı olan, 18 yaşından büyük ve göz yapısı excimer lazer tedavisi için uygun olan tüm bireylere uygulanır. 18 yaşından küçüklere yapılmamasının nedeni ise, gözlük numaralarının bu yaşlarda değişebilir olmasıdır. 

Kimler Excimer Lazer Olamaz?

  • Korneası çok ince olanlar
  • Göz numaraları sabitlenmemiş, 18 yaşından küçük kişiler
  • Ciddi göz kuruluğu olanlar
  • Herpetik (Uçuk) keratiti olanlar
  • Keratokonus hastalığı olanlar
  • Kataraktı olanlar
  • Kontrolsüz şeker hastalığı olanlar
  • Kontrolsüz glokomu olanlar
  • Romatizmal hastalıklar ve immün yetmezliği olanlar
  • Hamile bayanlar lazer tedavisi için uygun aday değildir.

Excimer lazer ameliyatı öncesinde yapılan muayenede öncelikle kişinin sistemik bir hastalığının olup olmadığı sorulur. Sonrasında, gözlük numaraları damlasız olarak ölçülür. Gözün ön kısmının muayenesi yapılır. Hastadan kornea kalınlığı topografi ve wavefront gibi ölçümler alınır. Damla damlatılarak hastanın göz bebeğinin büyümesi beklenir. Göz bebeği büyüyen hastanın tekrar gözlük numaraları ölçülür. Gözün arka kısmı da (retina tabakası, göz siniri) değerlendirildikten sonra, hastaya excimer lazer yapılıp yapılamayacağı, yapılacaksa hangi yöntemde yapılacağı konusunda bilgi verilir.

Excimer Lazer Yöntemleri

Excimer Lazer tedavisi standart olarak 2 yöntemle yapılabilir;

LASİK: Korneanın üst kısmı önceden belirlenen kalınlıkta kaldırılıp lazer yapılır ve kaldırılan bu doku yerine yerleştirilir. Kişi ameliyattan birkaç saat sonra günlük aktivitesine dönebilir. Eğer korneal doku kapakçığı bir keratom denen giyotin sistemi ile oluşturulursa lasik, bu iş için özel geliştirilmiş Femtosaniye lazer cihazı ile oluşturulursa FEMTO LASİK olarak adlandırılır. FEMTO LASİK flep kenarlarının düzgün olması, istenilen çap ve kalınlıkta ve şekilde (0val veya yuvarlak) doku ayrıştırılabilmesi, kısa sürede iyileşme sağlaması ile eski keratomlu yönteme üstündür.

PRK/LASEK/NO TOUCH/STREAMLIGHT: Korneanın üst tabakası (epitel) kaldırıldıktan sonra lazer uygulanır. Bu mekanik kazıma ile yapılırsa PRK, alkol ile yapılıp geri yerine koyulursa LASEK, direkt lazer ile ortadan kaldırılırsa NO TOUCH ve STREAMLIGHT olarak adlandırılır. Hangi yöntem ile olursa olsun görme seviyesi zaman içinde düzelir.

Excimer lazer ile uygun hastalarda doğru cerrahi teknik seçilerek 8 numaraya kadar miyop, 6 numaraya kadar astigmat ve 6 numaraya kadar hipermetrop göz bozukluğunu düzeltmek mümkündür. Cerrahi topikal damla anestezi ile gerçekleştirilir, seçilen tekniğe, hastanın mevcut gözlük numaraları ve uyumuna bağlı olmak üzere her iki gözde toplamda 10-25 dakika arası sürer. Hasta operasyondan sonra ilaçları ve dikkat etmesi gerekenler anlatıldıktan sonra taburcu edilir. Ertesi gün kontrole çağrılır. Seçilen tekniğe bağlı olarak görmede düzelme dakikalar ile haftalar arasında değişebilir. Excimer lazerde 0,50 numaralık hata payı mevcut çok nadir cerrahi sonrası numara beklenenden yüksek düzeyde kalabilir eğer böyle bir durum gerçekleşirse hasta ile görüşüldükten sonra ek lazer cerrahisi uygun bekleme süresini müteakip gerçekleştirilir.

Excimer lazer tedavisi, göz cerrahilerinde 30 yılı aşkın süredir güvenle kullanılmakta ve halen dünyada planlı cerrahiler içinde en fazla ve en yüksek başarı ile gerçekleştirilen cerrahi olmaktadır.

Ameliyat Sırasında Ağrı Duyulur mu?

Gözler damla ile uyuşturulur; bu sebeple ameliyat sırasında hasta ağrı hissetmez. Dikiş, iğne kullanılmaz.

LASIK sonrasında ertesi gün işinize başlayabilirsiniz. PRK/LASEK/NO TOUCH/STREAMLIGHT sonrasında ise 2-3 gün aktif çalışmamanız tavsiye edilir.

Excimer Lazer Ameliyatı Olan Kişi, İleride Katarakt Ameliyatı Olabilir Mi?

Excimer Lazer, kornea üzerinde mikroskobik boyutta yapılan değişikliktir. Katarakt ameliyatında ise gözün içindeki doğal lens (mercek) alınır ve yerine yapay bir göz içi lens yerleştirilir. Birbirinden tamamen bağımsız olan bu iki işlem birbirinin ardısıra yapılabilir yani excimer lazer operasyonu geçiren bir kişi, ileride rahatlıkla katarakt ameliyatı olabilir. Excimer Lazer tedavisi katarakt ameliyatına engel değildir. Ayrıca katarakt ameliyatı olan kişi Excimer Lazer olabilir, katarakt ameliyatı da excimer lazer tedavisine engel değildir.

Excimer Lazer Ameliyatı Sonrasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Doktorun verdiği damlalar anlatıldığı şekilde kullanmalı, 1 hafta kadar denize, havuza girilmemeli, bilgisayar kullanımı biraz daha sınırlandırılmalı, açık havada özellikle güneşli günlerde güneş gözlüklerinin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Excimer lazer fiyatları, hastanın göz yapısına ve kullanılan lazer yöntemine göre değişmekte olup, excimer lazer fiyatı konusunda bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

troya göz