KONTAKT LENS MUAYENESİ

Kontakt lensler kırma kusurlarının düzeltilmesinde ve çeşitli kornea sorunlarının tedavisinde kullanılırlar. Miyopi, astigmatizma ve hipermetropi gibi kırma kusurlarına sahip ve gözlük kullanmak istemeyen bireylerce sıkça tercih ederler. Lensler bazen de kozmetik amaçlarla kullanılır. Kornea dokusu (gözün saydam tabakası) üzerine yerleştirilir.  Göz için uygun kontakt lensin tespiti kontakt lens muayenesi ile yapılır.

Lensler çeşitli büyüklüklerde, farklı numaralarda ve farklı yapısal özelliklerde üretilirler. Lenslerin kullanım amacına göre bir hekim tarafından reçetelendirilmesi gereklidir. Lens reçetesi ancak lens muayenesi ile yazılabilir. Kişinin kornea tabakasının çapı ve korneanın yapısal özellikleri (kırma kusurunun derecesi, korneanın eğimi vb), göz hekimince yapılan kontakt lens muayenesi ile saptanır. Lens muayenesi yapılmadan satın alınan ve kullanılan lensler, kornea problemlerine neden olabilir.

Kontakt lens muayenesi nasıl yapılır?

Lens muayenesinde göz hekimi tarafından, standart göz muayenesine ilave bazı testler yapılır. Gözlük numarası, korneanın eğimi ve çapı dikkate alınarak uygun deneme lensi kişinin gözüne takılarak bir süre bekletilir, sonrasında lensin uyup uymadığı kontrol edilir. Uygun kontakt lens tespit edilip reçete edildikten sonra göz hekimi lens kullanıcısına lens kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalardan bahseder. Lens muayenesi olmadan, çeşitli kaynaklardan doğrudan lens temin edilmesi istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Kontakt lensler göz üzerine doğrudan yerleştirildikleri için mutlaka göz doktoru kontrolünde verilmeli, gözün lens kullanmaya uygun olup olmadığı araştırılmalıdır.

troya göz