MİYOPİ

Miyopi genetik ve çevresel etmenlere bağlı olarak gelişen kompleks bir bozukluktur. Miyopisi olan bireylerde göz küresi normalden uzundur, bu nedenle göze gelen ışık demeti retina denilen gözün sinir tabakasına düşmesi gerekirken retinanın önüne düşer. Miyop bireyler yakını net görürken uzağı bulanık görürler. Toplumumuzun yaklaşık %35’inde görülür ve oldukça sıktır. Kentsel ortamlarda yaşayan çocuklarda, kırsal alanda yaşayanlara göre daha fazla görülür. Nedeni tam olarak anlaşılmamış olsa da günümüzde miyopinin görülme sıklığı giderek artış göstermektedir. Son 30 yılda çocuklarda görülme sıklığı iki kat artmıştır.

MİYOPİ GELİŞİMİNE ZEMİN HAZIRLAYAN ÇEVRESEL ETMENLER NELERDİR?

Yakın çalışma süresinin fazla olması; Kitap okumak, yazı yazmak, bilgisayar ekranı başında uzun süre kalmak, yakından televizyon seyretmek gibi uzun süre yakına odaklanma gerektiren durumlar miyopiyi ortaya çıkaran ve arttıran nedenlerdendir.

Kentleşme; Uygarlığın gelişimi şehirleşmeyi, şehirleşme de okullaşmayı birlikte getirmiştir. Kentsel alanlarda okul ve ofis ortamlarında yakın çalışmanın fazla olması ve dış ortam ışığına az maruziyet miyopi gelişimini kolaylaştırmaktadır.

Gün ışığında az vakit geçirmek; Gün ışığında fazla vakit geçiren çocuklarda miyopiye daha az rastlanmıştır. Gün ışığının koruyucu etkisi ve dış ortam aktivitesinde bulunan kişilerin yakın çalışmayı daha az yapmasının bunda etkili olduğu düşünülüyor.

MİYOPİNİN ÖNLENMESİ VE İLERLEMESİNİ YAVAŞLATMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Doğru ayarlanmış gözlük takmak; Güncel araştırmalara göre önerilen gözlükleri takmamak miyopinin ilerlemesini durdurmak için etkili bir davranış olmadığı gösterilmiştir. Hatta tam tersine, gözlüklerin takılmaması lensin eğriliğini (uyum veya akomodasyon) arttırdığı için miyopinin daha hızlı ilerlemesine neden olduğuna dair düşünce ağır basmaktadır. İlave olarak gereğinden daha düşük gözlük numarası kullanan çocuklarda tam düzeltme yapılan çocuklar ile kıyaslandığında miyopinin ilerlemesi daha yüksek olasılıktır. Diğer taraftan gözlüklerin düzenli takılması ile miyopinin derecesinin düşeceği beklenmemelidir.

Açık havada daha uzun vakit geçirmek; Günümüzde miyopinin gelişimi üzerinde genetik ve çevresel faktörlerin rolü olduğu bilinmektedir. Genlerimizi değiştiremeyiz fakat çevresel faktörleri değiştirme şansımız bulunmaktadır.  Çocuğunuza açık havada bisiklet kullanımı gibi farklı oyun ve spor aktivitelerini teşvik ederek çevre ışığına daha uzun süre maruz kalmasını sağlayabilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre günde 2 saat açık havada zaman geçiren ve doğal güneş ışınlarına maruz kalan çocuklarında miyopi derecesi daha yavaş artmaktadır.

Yakın mesafe etkinliklerin süresini sınırlamak; Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar kullanımı gibi yakın mesafe etkinliklerinin süresi gereksiz bir şekilde uzun tutulmamalıdır.

Avustralya Sağlık Bakanlığı önerilerine göre;

  • 2 yaş altı çocuklar ekran ve dijital araçlar kesinlikle kullanmamalı
  • 2-5 yaş arası çocuklarda ekran zamanını günde 1 saatle sınırlanmalı
  • 5-17 yaş arası çocuklarda ekran zamanını günde en fazla 2 saat olmalı

Söz konusu sürelerin belirlenmesinde kesin bilimsel veriler olmasa da, son çalışmalarda bu süreleri aşan çocuklarda daha fazla görsel sorunlar ortaya çıktığını bildirilmiştir.

Kitap okuma süresini sınırlamak ve kitap okuma mesafesini belirlemek; Ders çalışma veya kitap okuma mesafesinin 30–40 cm’den az olmamasına (kabaca çocuğun ön kol veya dirsekle bilek arası mesafesi) dikkat edilmelidir. Yakın okuma yaparken aralıklı olarak molalar verilmelidir. Bu aralarda pencereden dışarı bakmak gibi dikkatimizi uzaktaki cisimlere vermeliyiz. Bu şekilde yakın odaklanma gevşetilebilir.

Ders çalışma ortamını iyi aydınlatmak; Çocuk ve genç odalarında genel aydınlatmanın iyi olması için gereken çaba gösterilmelidir. Bol ışıklı bir ortam aşırı odaklanma (akomodasyon) refleksin oluşumunu önlemektedir.

Yumuşak multifokal (bifokal) kontakt lensler; Söz konusu kontak lensler özel tasarıma sahiptir ve çocuklarda göze gelen ışınları özel bir biçimde kırarak gözün odaklanma (akomodasyon) mekanizmalarının gevşemesi sağlanır. Son araştırmalara göre çocuklarda bu tip kontak lenslerin kullanılması miyopinin yavaşlatılmasında %30-50 oranında etkili olduğu gösterilmiştir.

Ortokeratoloji kontakt lensler; Çocuklarda miyop inin tedavisinde kullanılan ortokeratoloji kontakt lensler gece boyunca takılıp korneanın merkezinde bir düzleşme sağlar. Sabah uyanınca lensler çıkarılır ve bu şekilde uyanık olunan gündüz saatlerinde miyopi düzeltilmiş olur. Güncel araştırmalara göre bu yöntemin uygulanması erken yaşta ortaya çıkan miyopinin ilerlemesinde %30-100 arasında etkili olduğu bildirilmiştir.

Düşük doz atropin göz damlası; Göze uygulanan atropin damla çocuklarda odaklanma refleksinin belirli süre ile gevşemesini sağlamaktadır. Son araştırmalara göre %0.01-0.02 düşük doz atropin uygulamasının miyop inin ilerlemesi açısından etkili olduğu gösterilmiştir. Aynı zamanda göz bebeğinin büyümesi, ışıktan rahatsız olma ve yakın görmede zorlanma gibi yan etkilerinin daha az görüldüğü ve bu tedavinin çocuklar tarafından daha iyi tolere edildiği anlaşılmıştır.

 

Göz sağlığı ve hastalıklarıyla ile ilgili merak ettiklerinizi mutlaka doktorunuza danışın.

troya göz