GLOKOM

Glokom, genellikle göz içi basıncının artışına bağlı olarak görme sinirinde hasar oluşması ve görmenin giderek azalmasına neden olan sinsi seyirli bir göz hastalığıdır. Çoğu glokom tipi, tipik olarak ağrıya neden olmaz ve hasta tarafından görülür görme kaybı oluşana kadar hiçbir belirti vermez. Glokomun, görme siniri üzerinde yaptığı hasarın düzeltilmesi mümkün değildir. Bu nedenle görmeyi korumak için erken tanı ve tedavi önemlidir. Düzenli göz muayenesi kalıcı görme kaybı meydana gelmeden önce glokomu tespit etmenin tek yoludur. Bebeklerde ve genç yaşlarda da glokom görülebilir. 40 yaş üzeri herkes yılda en az bir kez kontrol olmalı ve göz tansiyonunu ölçtürmelidir.

Kliniğimize müracaat eden her hasta glokom yönünden değerlendirilmektedir. Muayene sonrasında glokom (göz tansiyonu) şüphesi olan veya glokom tanısı alan hastalara ileri tetkik yapılmaktadır.

Glokom tanısı koyabilmek için aşağıdaki testler istenir;

Göz içi basıncının ölçülmesi: Non-contact tonometre ve applanasyon tonometre ile yapılmaktadır.

Gonyoskopi: Açık veya kapalı açılı glokom tanısını koyabilmek için gonyoskopi denilen bir yöntem ile drenaj açısına bakılır.

Ön segment OCT:  Drenaj açısının tomografik olarak incelenmesi için istenir.

Optik Sinir görünümü: Gözbebeğini büyüten damlalar kullanılarak göz siniri hasarı değerlendirilir.  Glokomun başlangıcında optik sinirde hafif değişiklikler izlenebilir.

Görme alanı testi: Kişinin hem merkezi hem de çevresel görme alanında herhangi bir kayıp olup olmadığını test etmek amacıyla kullanılan bir testtir.

Kornea kalınlığının ölçülmesi (Pakimetri): Merkezi kornea kalınlığımız gerçek göz içi basıncımızın ölçülmesinde önemlidir.

Sinir lifi analizi testi (NFA) Optik sinir tomografisi olup tanı ve hastalığın takibinde son derece önemli bir tetkiktir. Sinir lifi kalınlığını analiz eder.

TEDAVİ

  • İlaç tedavisi
  • Laser tedavisi
  • Cerrahi tedavi

İlaç Tedavisi

İlaç tedavisi (damla), glokomda en yaygın tedavi şeklidir. Burada amaç yüksek olan göz içi basıncını düşürerek görme siniri hasarını, görme alanı daralmasını ve görme kaybını durdurmaktır.

Laser Tedavileri

Bazı glokom tiplerinde laser tedavisi uygulanmaktadır.

SLT (Selektif Lazer Trabeküloplasti)

SLT, açık açılı glokom hastalığında göz içi basıncını düşürmekte kullanılan geliştirilmiş bir laser tedavi yöntemidir. SLT ile düşük dozda laser enerjisi tıkalı kanalcıklara gönderilerek pigment içeren hücrelerin drenaj kapasitesi arttırılır. Böylece tıkalı kanalcıklar açılarak, sıvı akışı normalleştirilir ve göz içi basıncı normal seviyesine düşer. SLT tedavisi poliklinik şartlarında, muayene odasında yapılır. Herhangi bir ameliyat koşulu gerektirmez. Yan etkisi yok denecek kadar azdır. Birden fazla seans uygulanabilir.

Micropulse Diod laser (Mikropulse Transskleral Siklofotokoagülasyon)

Siliyer cismin salgı epitelini laserleyerek aköz hümör sekresyonunu azaltmak ve böylece göz içi basıncını (GİB) düşürmek için kullanılır. Ek olarak aköz çıkışı artırarak göz içi basıncını düşürmeye yardımcı olduğuna dair kanıtlar da vardır. Micropulse, dirençli glokom vakalarında göz içi basıncını düşürmenin güvenli ve etkili bir yöntemidir.

Krioterapi

Görme yetisini kaybetmiş fakat göz tansiyonunun yükselmesi sebebi ile baş ağrısı yaşayan kişilerde göz içi sıvısını üreten hücreleri dondurarak ve dokularda harabiyet oluşturarak göz tansiyonunu düşürüp var olan ağrıyı geçirmek için yapılan bir işlemdir.

Cerrahi Tedavi

İlaç tedavisinin yetersiz kaldığı, ilaç tedavisine rağmen ilerleme gösteren veya ilaç alerjisi olan glokom hastalarında ise cerrahi tedavi uygulanmaktadır.

Trabekülektomi

Eğer damlalar ve laser cerrahisi, göz içi basınç kontrolünü sağlayamıyorsa trabekülektomi denilen bir cerrahi prosedüre geçilebilir.

Drenaj İmplantasyonları

İlerlemiş glokom, neovasküler glokom, sekonder glokom ve çocuklarda görülen bazı glokom tiplerinde drenaj implantları gerekebilir.

Bunlar;

  • Ahmed glokom valvi
  • Xen implant
  • Express şant

ameliyatlarıdır. Göze küçük bir drenaj tüpü yerleştirilerek gerçekleştirilen bu yöntemde göz içi sıvısı bu tüp yardımıyla dışarı atılarak göz içi basıncı düşürülmektedir.

troya göz