GENEL GÖZ MUAYENESİ

Göz hastalıklarının tespiti için göz muayenesi yapılmalıdır. Çeşitli testler uygulanır. Genel bir göz muayenesinde aşağıdaki adımlar izlenir.

Görme keskinliği ve kırma kusuru muayenesi: Otorefraktometre cihazıyla ölçüm yapılır. Hastanın görme keskinliği görme eşeli okutularak tespit edilir.  Miyopi, hipermetropi, astigmatizma gibi kırma kusurları tespit edilir. Gerekirse uygun gözlük numarası tespiti yapılır.

Göz kapağı muayenesi: Göz kapağı şekli, hareketi, göz kapağında kitle olup olmadığı, göz kapağında düşüklük olup olmaması, gözyaşı bezi ve gözyaşı yolları muayene edilir.

Göz hareketleri ve şaşılık muayenesi: Göz hareketleri kontrol edilir. İçe ya da dışa kayma olup olmadığı şaşılık testleri yapılarak tespit edilir. Özellikle çocuklarda şaşılık muayenesi önemlidir.

Göz tansiyonu ölçümü: Tonometri cihazıyla göz içi basıncı ölçülür. Farklı göz içi basınç ölçüm şekilleri de vardır. Glokom teşhisi için göz içi basıncı ölçümü rutin yapılmalıdır.

Biyomikroskopik muayene: Göz muayenesinin en önemli bölümüdür. Gözün lensi, korneası, iris dokusu, retinası biyomikroskop cihazıyla büyütülerek değerlendirilir. Biyomikroskopik muayene yapılmadan bir göz muayenesinden bahsetmek mümkün değildir.

Göz dibi muayenesi: Göz bebeğini büyüten siklopleji damlalar damlatılarak yapılır. Gözün retinası incelenir. Retina dekolmanı, glokom, göz içi tümörleri, gözün damarsal hastalıkları, diyabete bağlı göz dibi tutulumunu tespit etmek için yapılır.

troya göz