GENEL GÖZ MUAYENESİ

Genel göz muayenesi nedir?

Genel göz muayenesi, uzman bir göz doktoru tarafından gerçekleştirilen bir dizi test ve değerlendirmeyi içeren bir muayenedir. Bu muayene, göz sağlığınızı değerlendirmek, görme kusurlarını saptamak ve varsa göz hastalıklarını teşhis etmek amacıyla yapılır. Çeşitli testler uygulanır.

Genel göz muayenesinde yapılan işlemler;

Görme keskinliği ve kırma kusuru muayenesi: Otorefraktometre cihazıyla ölçüm yapılır. Hastanın görme keskinliği görme eşeli okutularak tespit edilir.  Miyopi, hipermetropi, astigmatizma gibi kırma kusurları tespit edilir. Gerekirse uygun gözlük numarası tespiti yapılır.

Göz kapağı muayenesi: Göz kapağı şekli, hareketi, göz kapağında kitle olup olmadığı, göz kapağında düşüklük olup olmaması, gözyaşı bezi ve gözyaşı yolları muayene edilir.

Göz hareketleri ve şaşılık muayenesi: Göz hareketleri kontrol edilir. İçe ya da dışa kayma olup olmadığı şaşılık testleri yapılarak tespit edilir. Özellikle çocuklarda şaşılık muayenesi önemlidir.

Göz tansiyonu ölçümü: Tonometri cihazıyla göz içi basıncı ölçülür. Farklı göz içi basınç ölçüm şekilleri de vardır. Glokom teşhisi için göz içi basıncı ölçümü rutin yapılmalıdır.

Biyomikroskopik muayene: Göz muayenesinin en önemli bölümüdür. Gözün lensi, korneası, iris dokusu, retinası biyomikroskop cihazıyla büyütülerek değerlendirilir. Biyomikroskopik muayene yapılmadan bir göz muayenesinden bahsetmek mümkün değildir.

Göz dibi muayenesi: Göz bebeğini büyüten siklopleji damlalar damlatılarak yapılır. Gözün retinası incelenir. Retina dekolmanı, glokom, göz içi tümörleri, gözün damarsal hastalıkları, diyabete bağlı göz dibi tutulumunu tespit etmek için yapılır.

Genel göz muayenesi, birçok önemli göz sağlığını ve görme problemlerini erken aşamada tespit etmek için kritik bir öneme sahiptir. Muayene sırasında tespit edilen herhangi bir sorun, tedavi veya yönlendirme gerektirebilir. Erken tanı ve tedavi, göz sağlığınızı korumanın ve görme sorunlarını önlemenin en etkili yoludur.

troya göz