EXCIMER LASER

Excimer laser, özel bir ışın sistemi kullanılarak, kişinin gözlük ihtiyacına göre, kornea yüzeyinde mikroskobik boyutta yapılan değişiklik olarak adlandırılmaktadır. Excimer laser, miyop hipermetrop veya astigmatı olan, 18 yaşından büyük ve göz yapısı excimer laser tedavisi için uygun olan tüm bireylere uygulanabilir.

Excimer Laser Nedir?

Miyopi, hipermetropi ve astigmatizmada, gözlük ya da kontakt lens kullanmak istemeyen kişilerde, gözdeki kırma kusurları, excimer laser veya diğer refraktif cerrahi yöntemlerinden biriyle düzeltilebilir.

Günümüzde kırma kusurlarının düzeltilmesinde kullanılan en yaygın tedavi yöntemi olan excimer laser, Argon ve Flor gaz karışımı kullanılarak elde edilen ve göz yüzeyine uygulandığında ısı harabiyeti oluşturmadan kişinin gözlük ihtiyacına göre, kornea yüzeyinde mikroskobik boyutta yapılan değişikliklere izin veren özel laser ışınıdır.

Excimer Laser Kimlere Uygulanabilir?

Excimer Laser, miyop hipermetrop veya astigmatı olan, 18 yaşından büyük ve göz yapısı uygun tüm bireylere uygulanabilir. 18 yaşından küçüklere yapılmamasının nedeni ise, gözlük numaralarının bu yaşlarda değişebilir olmasıdır.

Excimer yara iyileşmesi bozukluğu olanlar, ciddi sistemik hastalıkları (istisnai olarak kontrol altındaki diyabette uygulanabilir) olanlar, glokom, sarı nokta hastalığı, keratokonus (istisnai olarak ilerlemesi durmuş yeterli korneal kalınlığı olan olgularda uygulanabilir), herpetik (uçuk) keratit, ciddi kuru göz gibi göz hastalıkları olanlara uygulanmaz.

Excimer laser öncesinde yapılan muayenede öncelikle kişinin sistemik bir hastalığının olup olmadığı sorulur. Sonrasında, gözlük numaraları damlasız olarak ölçülür. Gözün ön kısmının muayenesi yapılır. Hastadan kornea kalınlığı topografi ve wavefront gibi ölçümler alınır. Damla damlatılarak hastanın göz bebeğinin büyümesi beklenir. Göz bebeği büyüyen hastanın tekrar gözlük numaraları ölçülür. Gözün arka kısmı da (retina tabakası, göz siniri) değerlendirildikten sonra,  hastaya excimer laser yapılıp yapılamayacağı, yapılacaksa hangi yöntemde yapılacağı konusunda bilgi verilir.

Kimler Excimer Laser Olamaz?

 • Korneası çok ince olanlar
 • Göz numaraları sabitlenmemiş, 18 yaşından küçük kişiler
 • Ciddi göz kuruluğu olanlar
 • Herpetik (Uçuk) keratiti olanlar
 • Keratokonus hastalığı olanlar
 • Kataraktı olanlar
 • Kontrolsüz şeker hastalığı olanlar
 • Kontrolsüz glokomu olanlar
 • Romatizmal hastalıklar ve immün yetmezliği olanlar
 • Hamile bayanlar laser tedavisi için uygun aday değildir.

Excimer Laser Hangi Yöntemlerle Yapılır?

Excimer Laser standart olarak 2 yöntemle yapılabilir;

LASİK: Korneanın üst kısmı önceden belirlenen kalınlıkta kaldırılıp laser yapılır ve kaldırılan bu doku yerine yerleştirilir. Kişi ameliyattan birkaç saat sonra günlük aktivitesine dönebilir. Eğer korneal doku kapakçığı bir keratom denen giyotin sistemi ile oluşturulursa lasik, bu iş için özel geliştirilmiş Femtosaniye laser cihazı ile oluşturulursa FEMTO LASİK olarak adlandırılır. FEMTO LASİK flep kenarlarının düzgün olması, istenilen çap ve kalınlıkta ve şekilde (0val veya yuvarlak) doku ayrıştırılabilmesi, kısa sürede iyileşme sağlaması ile eski keratomlu yönteme üstündür.

PRK/LASEK/NO TOUCH/STREAMLIGHT: Korneanın üst tabakası (epitel) kaldırıldıktan sonra laser uygulanır. Bu mekanik kazıma ile yapılırsa PRK, alkol ile yapılıp geri yerine koyulursa LASEK, direkt laser ile ortadan kaldırılırsa NO TOUCH ve STREAMLIGHT olarak adlandırılır. Hangi yöntem ile olursa olsun görme seviyesi zaman içinde düzelir.

LASIK sonrasında ertesi gün işinize başlayabilirsiniz. PRK/LASEK/NO TOUCH/STREAMLIGHT sonrasında ise 2-3 gün aktif çalışmamanız tavsiye edilir.

Excimer Laser Ameliyatı Nasıl Yapılır?

 • Operasyon sırasında göz damla ile uyuşturulur.
 • Ameliyat esnasında hiçbir ağrı hissedilmez, dikiş, iğne kullanılmaz.
 • Gözlerin üzerine steril bir örtü örtülür ve işlem sırasında göz kapakları blefarosta adı verilen bir aletle devamlı açık tutulur. Böylece istemsiz göz kırpma hareketleri engellenir.
 • Gözünüze uygun olarak belirlenen yönteme göre gözünüz hazırlanır ve laser uygulanır.
 • Operasyon her bir göz için ortalama 6-7 dakikadır.
 • Ameliyat sonrasında gözünüz bandajla kapatılmaz. Daha sonra çıkarılmak üzere kontakt lens takılır.
 • Aynı gün evinize gidebilirsiniz.

Ameliyat Sırasında Ağrı Duyulur mu?

Hayır. Gözler damla ile uyuşturulur; bu sebeple ameliyat sırasında hasta ağrı hissetmez. Dikiş, iğne kullanılmaz.

Excimer Laser Ameliyatı Sonrasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Doktorun verdiği damlalar anlatıldığı şekilde kullanmalı, 1 hafta kadar denize, havuza girilmemeli, bilgisayar kullanımı biraz daha sınırlandırılmalı, açık havada özellikle güneşli günlerde güneş gözlüklerinin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Excimer Laser Ameliyatı Sonrasında Numara Geri Dönüşü Olur Mu?

Excimer laserin erken ve geç dönemde başarı oranı oldukça yüksektir. Uygun hasta seçiminde geri dönüş oldukça azdır.

Excimer Laser Ameliyatı Olan Kişi, İleride Katarakt Ameliyatı Olabilir Mi?

Excimer Laser, kornea üzerinde mikroskobik boyutta yapılan değişikliktir. Katarakt ameliyatında ise gözün içindeki doğal lens (mercek) alınır ve yerine yapay bir göz içi lens yerleştirilir. Birbirinden tamamen bağımsız olan bu iki işlem birbirinin ardısıra yapılabilir yani excimer laser operasyonu geçiren bir kişi, ileride rahatlıkla katarakt ameliyatı olabilir. Excimer Laser tedavisi katarakt ameliyatına engel değildir. Ayrıca katarakt ameliyatı olan kişi Excimer Laser olabilir, katarakt ameliyatı da excimer laser tedavisine engel değildir.

Excimer Laser Ameliyatı ile Göz Tembelliği Tedavi Edilir Mi?

Excimer laser sizi gözlük ve lenslere olan ihtiyacınızdan kurtarmaya yönelik bir operasyondur. Excimer laser ile miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi kırma kusurları tedavi edilir. Ancak göz tembelliği excimer laser ile tedavi edilmez. 9-55 yaş arası göz tembelliği olan bireylerde, bilgisayarda kişiye özel program kullanarak ilaç veya ameliyat olmadan, görme keskinliği ve kontrast duyarlılığı arttırılabilmektedir.

Excimer Laser Ameliyatı ile Astigmat Tedavi Edilir Mi?

Excimer laser ameliyatı ile miyopi ve hipermetropinin yanısıra astigmat da tedavi edilir.

Excimer Laser Olan Kişilerde Göz Kuruluğu, Gece Görüşünde Azalma ve Parlama Gibi

Rahatsızlıkların Olduğu Doğru Mudur?

Prk/Lasek/No touch/Streamlight yönteminde göz kuruluğu daha az görülür, ancak korneanın iyileşmesini hızlandırmak için hastaya suni gözyaşı verilir. Lasik yönteminde ise göz kuruluğu her zaman görülmez. Göz kuruluğu olanlarda ise bu durum 6 ay içerisinde düzelir.

Excimer laser olan kişilerde gece görüşünde azalma olmaz; ancak göz bebeği normalden büyük olanlarda, bir süre geceleri ışık yansıması olabilir. Bu durum zaman içerisinde düzelir.

Kontakt Lens Kullanımının Laser Tedavisine Olumsuz Bir Etkisi Var Mıdır?

Kontak lens kullanımının excimer laser operasyonuna olumsuz bir etkisi yoktur. Ancak yumuşak kontak lens kullanımında muayeneden 3-4 gün önce, torik lenslerde 1 hafta, sert kontak lens kullanımında is en az 3-4 hafta önce lensler çıkartılmalıdır.

Göz Doktorlarının Laser Olmamasının Nedeni Nedir?

Göz doktorlarının özellikle laser olmaması gibi bir durum söz konusu değildir . Gözlük kullanmayan birinin daha önce gözlük ihtiyacının olup olmadığını bilemeyiz. Göz doktorları arasında da daha önce gözlük kullanan ama laser tedavisi olup gözlüklerinden kurtulmuş olanlar bulunmaktadır. Excimer laserde en önemli kriter kişinin sistemik bir rahatsızlığının olmaması ve göz yapısının uygun olmasıdır. Bu kriterlere uyan herkes isterse laser olabilir. 

“18 yaşından küçük bireylerde, göz numaraları sabitlenmemiş olduğu için laser yapılmamaktadır.”

Excimer Laser ve katarakt ameliyatları birbirinden bağımsız ameliyatlardır. Excimer laser tedavisi katarakt ameliyatına engel olmadığı gibi katarakt ameliyatı da excimer laser tedavisine engel değildir. Excimer laser olan bir kişi ileride rahatlıkla katarakt ameliyatı olabilir.

 

Göz sağlığı ve hastalıklarıyla ile ilgili merak ettiklerinizi mutlaka doktorunuza danışın.

troya göz