OPTİK NÖRİT

Optik nörit, görsel bilgiyi gözden beyine aktaran bir takım sinir liflerin iltihaplanması sonucu optik sinirlerin zarar görmesidir. Optik nörit’in en çok görülen belirtileri tek gözde ağrı ve geçici görüş kaybıdır. Görülme yaşı tipik olarak 18-45 arasındadır.

Optik nörit genellikle bir enfeksiyonun tetiklediği otoimmün hastalıklar nedeni ile görülür. Optik nörit geçiren çoğu kişide oluşan görme kaybı düzelir, kullanılan ilaçlar görmenin düzelmesini hızlandırabilir.

Optik nörit otoimmün bir hastalık olan multipl skleroz (MS) tanısı alan %15-20 hastada görülen ilk belirtidir.

BELİRTİLER

Optik nörit genellikle tek gözü etkiler, nadiren çift taraflıdır.

Aşağıdaki belirtiler gözlenebilir;

Ağrı: Optik nörit gelişen kişilerde göz ağrısı vardır. Bu göz ağrısı göz hareketleri ile birlikte ortaya çıkar.

Görme kaybı: Çoğu insanda tek gözde geçici bir görme kaybı yaşanır, görme kaybı az veya çok olabilir.

Görme alanında kayıp

Işık çakmaları: Optik nörit rastlanan bazı kişilerde göz hareketleri ile birlikte ışık çakmakları veya ışık titremeleri oluşmaktadır.

Renklerde görüş kaybı: Optik nörit renklerin algılanmasını etkiler. Renkler olduğundan daha az canlı gözükür. Işık şiddetini algılamada azalma vardır.

Güçsüzlük, uyuşmalar: parmak uçlarında karıncalanmalar gibi fokal nörolojik belirtiler bulunabilir.

NEDENLER

Tam olarak etiyolojisi bilinmemekle birlikte bağışıklık sisteminin optik siniri saran myelin adı verilen maddeye karşı saldırmasıyla birlikte oluşan inflamasyon ve hasar sorumlu tutulmaktadır.

Multipl skleroz: (MS) Optik nörit sıklıkla MS’in ilk belirtisi olabilir. Optik nörit geçirdikten sonra hayat boyu MS'e yakalanma riski yaklaşık %50’dir. MR görüntülemede beyinde lezyonlar varsa risk artar.

Nöromyelitis optika: MS'e bağlı görülen optik nöritten genellikle daha ağır seyirlidir.

Enfeksiyonlar: Lyme hastalığı, frengi, uçuk, kızamık, kabakulak, sifiliz, sarkoidoz gibi hastalıklarda da optik nörit görülebilir.

Temporal arterit: Genellikle 70-80 yaş grubunda görülen beyin damarlarındaki kan akımı problemleri nedeniyle ortaya çıkabilir.

İlaçlar: Örneğin Etambutol (Tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç).

Radyoterapi: Kafa bölgesine alınan radyoterapi optik nöritin nadir sebeplerindendir.

Ek olarak optik sinirin inflamasyonuna veya sıkışmasına neden olan tümörler, toksinler, beslenme bozuklukları da optik nörit sebebi olabilir.

RİSK FAKTÖRLERİ

Yaş: Her yaşta görülebilir ancak sıklıkla 18-45 yaş arası genç erişkinlerde görülür, ortalama yaş 30'dur.

Cinsiyet: Kadınlar iki kat fazla risk altındadır.

Irk: Beyaz ırkta daha sıktır.

Genetik mutasyonlar: Bazı genetik mutasyonlar optik nörit veya MS için yatkınlık oluşturabilir

TEŞHİS

Detaylı hasta öyküsü alınması ve kapsamlı göz muayenesine ek olarak görme alanı, renk görme muayenesi yapılmalıdır.

Oftalmoskopik muayene sırasında doktorunuz parlak ışığı gözünüze yansıtarak gözün arka kısmını inceler. Bu testte optik sinirlerin retinaya girişi olan kısımları incelenir. Optik disk optik nörit geçiren hastaların 3'de 1’inde ödemlenmiş durumdadır.

Pupilla ışık reaksiyon tesi: Göz bebeğinize parlak ışık tutularak yapılan testte gözbebeğinin bu ışığa gösterdiği tepkiye bakılır. Optik nörit ile etkilenmiş göz bebeklerinde büzülme normal sağlıklı bir gözde olduğu gibi olmaz.

Diğer testlerden bazıları;

MR görüntüleme: Bazı durumlarda damardan ilaç enjekte edilerek optik sinir tutulumunun tespit edilmesi sağlanmaktadır. MR ile beyindeki zarar görmüş bölgeler belirlenir.

Kan testi: Sedimantasyon testi optik nöritin temporal arterit ile olan ilişkisini değerlendirmek için yapılır.

Optik Koherens Tomografi (OCT) Sinir liflerinin kalınlığını ölçmek için kullanılır.

VEP: Optik sinirden sinyal iletimini değerlendirmek için yapılan bir testtir.

TEDAVİ

Optik nörit tedavisinde genellikle steroidli ilaçlar kullanılır. Steroid içeren ilaçların yan etkileri arasında kilo artışı, ruh hali durumu değişikliği, yüzde kızarma, mide ağrısı ve uyuyamama vardır.

Steroid ilaçlar genellikle damar yolundan verilir. Steroid tedavi görmede düzelmeyi hızlandırır. Steroid ile yapılan tedavilerde belirgin MS oluşumu engellenebilir veya oluşumunun yavaşlaması sağlanabilir.

Ne zaman doktora gitmelisiniz?

Bu tür göz problemleri ciddi olabilir. Kalıcı görme kaybına yol açabildikleri gibi bazen de başka bir hastalığın belirtisi olabilirler.

Genellikle tek gözde ağrı veya görüşte değişiklik belirtileri saatler veya daha sıklıkla günler içerisinde daha kötüye gidiyorsa, tedavi ile bir gelişme olmuyorsa en kısa sürede bir göz doktoruna başvurulmalıdır.

Yol açabileceği başka sorunlar;

Optik sinir hasarı: Çoğu hastada kısmi kalıcı optik sinir hasarı oluşur.

Azalmış görme keskinliği: Hastaların büyük kısmında tedavi ile görme büyük oranda düzelebilir ancak bazı durumlarda optik nörit iyileşmesine rağmen görme kaybı kalıcı olabilir.

Tedavini yan etkileri: Uzun dönem kullanılan steroidler bağışıklık sistemini bozabilir, osteoporoza neden olabilir.

 

Göz sağlığı ve hastalıklarıyla ile ilgili merak ettiklerinizi mutlaka doktorunuza danışın.

troya göz