ŞAŞILIK

Şaşılık Nedir?

Şaşılık, her iki gözün paralelliğinin herhangi bir bakış pozisyonunda bozulması olarak adlandırılır. Şaşılıkta bir göz düz bakarken diğer göz içe, dışa, yukarı ve aşağı doğru kayabilir. Şaşılık daha çok çocuk yaş grubunu etkiler ancak yetişkinlerde de görülebilir.

Bebeklerde Şaşılık

Şaşılık bebek ve çocuklarda daimi olabileceği gibi, bazen yorgun ve uykulu durumlarda da görülebilir. Bu tür kaymalar kırma kusurlarının habercisi olabilir. Bu durumların tespit edilmesi açısından yaşamın ilk yılında ve daha sonraki yıllarda periyodik göz muayenesi yapılması önemlidir. Şaşılığın sadece estetik bir kusur olarak görülmesi bebek ve çocuklarda kendiliğinden düzelmesinin beklenilmesi doğru değildir. Amaç estetik kusurun düzelmesinden çok, her iki gözde fonksiyonel görmenin sağlanması, göz tembelliğinin önlenmesidir.

Şaşılık Belirtileri

Yaygın olarak görülen şaşılık belirtileri;

 • Gözlerde paralelliğin kaybolması
 • Tek gözü sürekli kapama ve güneşte kısma
 • Çift ve bulanık görme
 • Baş ve yüzün belli bir yöne eğikliği

Olabilir.

Şaşılık Nedenleri

 • Problemli hamilelik dönemi (diyabetik anne/ geçirilen enfeksiyonlar)
 • Doğum sırasında oluşan problemler (prematüre ve zor doğum)
 • Genetik yatkınlık (aile bireylerinde kayma olması)
 • Yüksek kırma kusurları, anizometropi
 • Çocukluk döneminde geçirilen hastalıklar
 • Şaşılığa yatkın olan çocukta ateşli hastalık, düşme, kafa travması sonrası kayma tetiklenebilir.
 • Kranial sinir felçleri
 • Şaşılık bazen önemli göz ve sistemik hastalıklar sonucunda ortaya çıkmış olabilir. Retinoblastom isimli tümörlerin %20'sinde ilk bulgu şaşılık olabilir. 

Özellikle 0-1 yaş grubunda çok rastlanılan durumlardan biri yalancı şaşılıklardır. Çocukluk çağı şaşılıkları, doğuştan olabileceği gibi göz bozukluklarına bağlı olarak erken yaşlarda da ortaya çıkabilirler. Çocuklarda burun kökünün geniş olması nedeni ile yalancı şaşılık sık görülür. Bunlar bir hastalık değildir ve tedavi gerektirmez. Göz kapaklarının konumu, burun kökünün basılı olması ve gözler arasındaki mesafe farkından oluşan yanıltıcı bir görünümdür.  Bu durumun şaşılıktan ayırt edilebilmesi için ayrıntılı göz muayenesi şarttır.

Şaşılıkta Teşhis

Troya Göz kliniğimizde uzman doktorlarımız tarafından detaylı göz muayenesi sonucu şaşılık teşhisi konulur. Ailede şaşılık olan çocuklarda şaşılık görülme oranı daha yüksektir. Özellikle çocukluk döneminde erken teşhis edilen çocuklarda şaşılık tedavi başarısı daha yüksektir.

Şaşılıkta Tedavi

Şaşılık tedavisi çoğu zaman belli bir süreci gerektirir. Bu süreçte çocuk hastalarda aile ve doktorun işbirliği önemlidir.  Tedavi şekli altta yatan nedene, yaşına, göz tembelliği olup olmamasına, kaymanın tipine göre planlanır.

 Şaşılıkta;

 • Gözlük camları
 • Kontakt Lensler
 • Prizmalar
 • Göz egzersizleri
 • Kapama tedavisi
 • Şaşılık ameliyatı

Uygulanan tedavilerdir.

Yüksek kırma kusuru ve anizometropi varlığında gözlük hemen başlanılmalı tembellik seviyesine göre kapama tedavisi eklenmelidir.

Eğer uygun düzeltme ve tedavi yapılmasına rağmen kayma devam ediyorsa şaşılık ameliyatı planlanır.

Şaşılık ve şaşılık ameliyatı fiyatı konusunda bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

troya göz