OKÜLOPLASTİ (GÖZ ESTETİĞİ)

Oküloplasti, göz kapakları, gözyaşı sistemi ve göz çukuru (orbita) hastalıkları ve sorunlarıyla ilgilenen göz hastalıkları dalıdır. Bu kapsamda, göz kapaklarında yaşa bağlı olarak gelişebilecek değişiklikler, doğumsal ya da sonradan oluşan kapak düşüklükleri, göz kapağı çevresindeki ben (nevüs) ve kitleler, gözyaşı kanal tıkanıklıkları, tiroit hastalıklarında oluşabilecek orbita hastalıkları, orbita kitleleri cerrahi tedavi edilmektedir. Ayrıca protez göz uygulamaları da oküloplastinin konusudur. Oküloplastik cerrahi seçenekleri, estetik açıdan daha iyi bir görünüm sağladığı gibi daha konforlu bir görme alanı ve görme seviyesi sunmaktadır.

Pitoz

Göz kapağının, kapak aralığını daraltacak şekilde düşmesidir. Üst göz kapağı, gözün renkli kısmının olması gerekenden daha fazla örtmesidir. Doğuştan olabileceği gibi sonradan da olabilir. Estetik sorun dışında görmeyi de etkileyebilmektedir. Detaylı muayene sonrasında, levator kasıyla ilgili güçlendirme ya da askılama yöntemi uygulanabilir. Lokal ya da genel anestezi altında yapılabilir. Çocuklarda kapak düşüklüğü, göz tembelliğine neden olabilir, bu nedenle daha erken tedavi gerektirebilir.

Göz Kapağının Doğuştan Bozuklukları

Göz kapaklarının birbirine yapışık olması (ankiloblefaron), göz kapağının eksik oluşması (kolobom) . Göz kapaklarının içe ya da dışa dönmesi (konjenital entropion – ektropion), fazladan kirpik sırası (distikiyazis) cerrahi olarak tedavi edilir.

Entropion

Genellikle alt göz kapağının içe doğru dönmesidir, doğuştan ya da sonradan olabilir. Tedavisi cerrahidir.

Ektropion

Göz kapağının dışarı doğru dönmesidir, genellikle yaşa bağlı gelişir. Bazen yüz felci sonrasında

ya da travma sonrası oluşabilir. Göz kapağının, göz ile teması bozulur. Sulanma, kızarıklık, batma gibi şikâyetlere neden olur. Tedavisi cerrahidir.

Göz ve Göz Kapağı Tümörleri

Göz kapağı cildi, kirpikli kenar, gözün beyaz kısmını örten ince zar (konjonktiva), daha derin göz içi dokuları ve gözyaşı kanallarında oluşabilir. Göz kapağı cildinde oluşan kitlelerin çoğu iyi huyludur. Büyüyen, renk değişikliği gösteren kitleler ve iyileşmeyen yaralar, özellikle incelenmelidir. Patolojik inceleme gereklidir. Cerrahi olarak tedavi edilir

Şalazyon

Göz kapağında kirpik diplerinde bulunan yağ salgılayan bezlerin kronik olarak iltihaplanması sonucu oluşan bir kisttir. Birkaç hafta içinde küçülmüyorsa, tedavisi cerrahi olarak yapılır.

Pterjium

Gözün genellikle burun tarafındaki konjonktivadan başlayıp kornea tabakasına doğru uzanan pembe renkli, kama şeklinde bir lezyondur. Büyüme özelliği gösterir, kötü huylu değildir. Açık havada uzun süre vakit geçiren, sıcak ve kuru hava akımına, güneş ışınlarına maruz kalan kişilerde daha sık görülmektedir. Batma, yanma, görmede bulanıklaşmaya neden olabilir, duruma göre değerlendirilerek cerrahi olarak tedavi edilir.

Gözyaşı Yolları Cerrahisi

Gözyaşı yolları, üst ve alt göz kapaklarının iç kısmında bulunan iki küçük delik (punktum) ile başlar,

İki ayrı kanalla devam ederek gözyaşı kesesini oluşturur. Daha sonra ortak bir kanalla, burun boşluğuna açılarak sonlanır. Gözyaşının amacı, göz sağlığının korunması ve dolayısıyla kaliteli bir görmenin sağlanması için,  göz yüzeyinin nemli, kaygan tutulması, zararlı cisimlerin gözden uzaklaştırılmasıdır. Gözyaşı yollarının herhangi bir kısmında oluşacak tıkanıklıklar, gözde sulanma ve çapaklanma gelişmesine yol açacaktır. Gözyaşı yolları cerrahisi, bu bölgede gelişen hastalıkların tedavisini sağlamaktadır.

Gözyaşı kanal tıkanıklıkları iki tiptir;

1.Sonradan Gelişen Gözyaşı Kanal Tıkanıklığı

Gözyaşı kanalının genellikle enfeksiyon sonrası tıkanmasıyla oluşur. Kadınlarda daha sık görülür.

Tedavisi cerrahidir.

2.Doğuştan Gözyaşı Kanalı Tıkanıklığı

Bebeklerin bir kısmında doğumda gözyaşı kanalının gelişimi henüz tamamlanmamış olur, bu durum sürekli sulanma ve çapaklanmaya yol açar. Hastanın durumu, yaşına göre tedavi seçenekleri belirlenir.

Gözyaşı Kanal Tıkanıklığında Tedavisi;

Sondalama Tedavisi (Probing)

Doğuştan gözyaşı kanalı tıkanıklığında 1 yaşa kadar, gözyaşı kesesi üzerine göz hekiminin anlatacağı şekilde masaj yapılır. Bu şekilde tedavi sağlanamazsa, ameliyathane koşullarında anestezi altında sondalama uygulanır. Ortalama 5-10 dakika sürer, başarı oranı yüksek olmakla birlikte, 2 yaştan sonra bu oran azalır.

Silikon Tüp Entübasyonu

Gözyaşı kanalı çok dar, punktum ya da kanalikül bölgelerinde sorun varsa, dikişsiz bir şekilde silikon tüp yerleştirilir, genellikle 6 ay sonra çıkarılır.

Dakriyosistorinistomi (DSR)

Yetişkinlerde tıkanan kanalı açmak için, gözyaşı kesesi ile burun arasında yeni bir yol oluşturulur.  Cilt yoluyla ya da burun içinden yapılabilir. Son yıllarda Multidiode Laser yöntemi de yaygın kullanılmaktadır.

Orbita Cerrahisi

Tiroit bezinin aşırı çalışması durumunda (hipertiroiti), üst göz kapağında çekinti, gözde öne doğru büyüme, kapak aralığının aşırı açılması, göz hareketlerinde kısıtlılık, şaşılık, çift görme, görmede azalma gibi şikâyetler ortaya çıkabilmektedir. Hastalığın evresi, şiddeti, aktivitesine göre cerrahi tedavi gerekebilir.

Orbitanın mikrobik nedenlerle oluşan enfeksiyöz ya da bağışıklık sistemiyle ilgili enfeksiyöz olmayan iltihaplanmaları olabilir. Enfeksiyöz olanlar daha çok çocuklarda sinüs enfeksiyonları ya da travma sonrası olabilir. İlaç tedavisine yanıt alınamadığında, cerrahi tedavi planlanır. Orbita hastalıklarının % 20’sini iyi ya da kötü huylu tümörler oluşturur, tedavisi cerrahidir. Orbita yaralanmaları gözün doğuştan küçük olması ya da olmaması durumunda da cerrahi tedavi yapılabilir.

Protez Göz

Gözün ciddi travma nedeniyle bütünlüğünü yitirmesi ya da bazı hastalıklar nedeniyle görme yetisini kaybederek ağrılı hale gelmesi sonrasında uygulanır. Göz alındıktan 2-3 ay sonra kişiye özel olarak tasarlanır. Her yaşta uygulanabilir.

troya göz