Op. Dr. Bekir KOÇ

Göz Hastalıkları

Katarakt
Vitroretinal Cerrahi
Retina
Excimer Laser

Özgeçmiş

Uzmanlık: Göz Hastalıkları

 

Eğitim ve Uzmanlık Bilgileri

2005 - 2010

Uzmanlık 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

1997 - 2004

Lisans

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

1993 - 1997 Lise  Sivas Fen Lisesi 

 

Mesleki Deneyim Bilgileri

2023

Halen Devam

Özel Ankara Maya Göz Hastalıkları Merkezi

2023

Halen Devam

Özel Troyagöz Tıp Merkezi – Keçiören

2014 - 2023

Özel Gözde Akademi Hastanesi

2010 - 2014 Elbistan Devlet Hastanesi
2005 - 2010  Turgut Özal Tıp Merkezi

 

Uzmanlık / İlgi Alanları

Katarakt

Vitroretinal Cerrahi

Retina

Excimer Laser

 

Kişisel Bilgiler

Yabacı Dil             İngilizce

 

BİLİMSEL YAYIN MAKALE ve SERTİFİKALAR

Yurtiçi Yayınlar

Uluslararası ve Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler ve Bilimsel Toplantılarda sunulan Çalışmalar

 • Koc B., Doganay S., Cankaya C., ‘’Pars plana vitrektomi ile kombine fakoemülsifikasyon ve göz içi lens implantasyonu cerrahisi sonuçlarımız’’ Ret-Vit,19:32-36 (2011).
 • Koç B., Doganay S., Çankaya C., Düz C., Özsoy E., ‘’ Diyabetik vitrektomi öncesi vitreus içi bevacizumab uygulamasının cerrahi başarıya etkisi’’, Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, 206, Antalya-Kemer, 2009 (Sözel bildiri).
 • Koç B, Kütükde D, Doğanay S, Demirel S, Fırat P, Cumurcu T, Gündüz A. Arka kapsül yokluğunda irise sütüre arka kamara göz içi lensi uygulaması Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi, 426, Antalya-Kemer (söz-vrc) 536 Bilimsel Toplantılarda 
 • Koç B, Fırat PG, Doğanay S, Konuş İ, Emre S. ‘’ Stargard hastalığına bağlı gelişen koroid neovasküler membranlı olgunun PDT ile tedavisi’’ Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 266, 30 Ekim- 2 Kasım, Antalya, 2007.
 • Koç B, Emre S, Doğanay S, Yoloğlu S. ‘’ Sağlıklı bireylerde pentacam ile elde edilen ön segment parametrelerinin değerlendirilmesi’’, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 282, 30 Ekim- 2 Kasım, Antalya, 2007.
 • Koç, B., Doğanay, S., Türkçüoğlu, P., Emre, S., ‘’Retina ven dal tıkanıklıklarında primer tedavi olarak vitreus içi triamsinolon uygulaması’’, Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi, 483, 19-23 Kasım, Antalya-Belek, 2008.
 • Koç B., Doğanay S., Çankaya C., Demirel S., Cumurcu T. “Pars plana vitrektomi ile kombine fakoemulsüfikasyon cerrahisi ve göz içi lens yerleştirilmesinin cerrahi başarıya etkisi” Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, 372, Antalya – Kemer, 2010 (pos-328)
 • Koç B. Diayabetik Maküler Ödem Tedavisinde Pars Plana Vitrektomi Sonrası Göze bırakılan Triamsinolonun Etkisi Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, 465, Antalya-Kemer, 2009 (Poster)
 • Doganay S., Koc B., Cankaya C., Düz C., Bilak Ş., ‘’Diyabetik olgularda pars plana vitrektomiden önce uygulanan intravitreal bevacizumabın cerrahi başarıya etkisi’’Ret-Vit, 18:310-313, (2010).
 • Doğanay., S, Koç., B., Çankaya C., Demirel S., ‘’23 gauge ve 20 Gauge sklerotomi yöntemleri ile silikon yağı boşaltılmasının karşılaştırılması’’ Ret-Vit, 19:127-130,(2011).
 • Emre S, Koç B, Doganay S, Yologlu S Sağlıklı Bireylerde Pentacam ile Elde Edilen Ön Segment Parametreleri Üzerine Yaşın Etkisinin Degerlendirilmesi T. Oft. Gaz. 38, 452-458, 2008
 • Doganay S., Koç B., Çankaya C., Düz C., Bilak Ş., ‘’ 23 gauge sklerotomi yöntemi ile silikon yağı çıkarımının değerlendirilmesi’’, Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, 465, Antalya-Kemer, 2009 (Poster)
 • Doğanay S., Koç B. “Komplike glokomlu olguda Ahmed glokom valv modifikasyonu“Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, 563, Antalya – Kemer, 2010 (video)
 • Doğanay S., Koç B., Çankaya C., Demirel S., Kütükde D. “Silokon yağı boşaltılmasında 23 ve 20 gauge tekniklerinin değerlendirilmesi” Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi ,312, Antalya – Kemer, 2010 (pos-194)
 • Emre S, Gul M, Ates B, Esrefoglu M, Koc B, Erdogan A, Yesilada E. Comparison of the protective effects of prostaglandin analogues in the ischemia and reperfusion model of rabbit eyes. Exp Anim. 2009 Oct;58(5):505-13.
 • Firat PG, Cankaya C, Doganay S, Cavdar M, Duman S, Ozsoy E, Koc B. The influence of soft contact lenses on the intraocular pressure measurement. Eye (Lond). 2012 Feb;26(2):278-82.
 • Turkcuoglu, P., Emre, S., Göktaş, A., Çankaya, C., Koç, B., Doğanay, S. Pupilla Dilatasyonunun Ön Kamara Parametreleri Üzerine Etkilerinin Pentacam Sistemi Ile Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi,17, 268-271,(2008).
 • Demirel S, Fırat PB., Doğanay S., Koç B., Emre S., ‘’İnternal karotid arteri tam tıkalı olan bir olguda oküler iskemik sendrom’’ Glo-Kat, 4,259-261, (2010). 
 • Fırat Pg, Doğanay S, Duman B, Koç B, Çankaya C. Genç Olgularda Santral Retinal Ven Tıkanıklığına Bağlı Maküler Ödem Tedavisi. Retina Vitreus 2011, Cilt 19, Sayı 4 (Özel Sayı) Sayfalar: 016-021
 • Doganay S., Fırat P., Cankaya C., Koc B., ‘’Göz içi ters yerleştirilmiş bir olguda pupiller blok glokomu’’ Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(2):524-8
 • Doğanay S.,Duman B.Ş., Orman G., Koç B., Çankaya C. “Silikon yağı boşaltılmasında yeni bir teknik: Doğanay Yöntemi” Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, 211, Antalya – Kemer, 2010 (söz-vrc/272)
 • Duman BŞ, Doğanay S., Özsoy E., Koç B., Kütükde D., Çankaya C. “Yumuşak kontakt lensin göz içi basınç ölçümüne etkisi” Türk Oftalmoloji Derneği 44. UlusalKongresi ,107, Antalya – Kemer, 2010 (söz-gl)
 • Orman G., Doğanay S., Koç B., Özsoy E., Demirel S. “Silikon yağı boşaltılması ile kombine fakoemulsüfikasyon” Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, 212,Antalya – Kemer, 2010 (söz-vrc/275)
 • Demirel S, Fırat PG, Doğanay S, Koç B, Emre S. ‘’ Arteria karotis internanın tam oklüzyonunun ilk belirtisi olarak şiddetli iris neovaskülarizasyonu gelişimi ve oküleriskemik sendrom’’, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 166, 30 Ekim- 2
 • Kasım, Antalya, 2007.
 • Çankaya C., Doganay S., Koç B., Düz C., ‘’ Kliniğimizde uygulanan yırtıklı retina dekolman cerrahisi ve sonuçlarının incelenmesi’’, Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi,466, Antalya-Kemer, 2009 (Poster).
 • Duman B.Ş., Doğanay S., Çankaya C., Koç B., Düz C. “İdiyopatik venöz staz retinopatisi: İki olgu sunumu” Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi ,343, Antalya – Kemer, 2010 (pos-263)
 • Kandi T., Orman G., Koç B., Dorak F., Doğanay S. “Koroidal neovasküler membran tedavisinde intravitreal ranibizumab enjeksiyonu” Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi ,467, Antalya – Kemer, 2010 (pos-545)

 

Basılmış Kitap veya Kitap Bölümleri

 • Doğanay, S, Koc B, “Çocuk Hastalarda tedavi el kitabı” Editör:Cengiz Yakıncı, Şule Haskoloğlu. Nobel Kitabevi, 2010.

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı

 • Pars Plana Vitrektomide Başarıyı Etkileyen Faktörler  Danışmanı: Prof. Dr. Selim Doağanay

 

Katıldığı Uluslararası Kurslar 

 • Vitreoretinal surgery training, Stutgart, GERMANY, 2010
 • Diabetic Retinopthy and maculopathy treatment, Stutgart, GERMANY, 2010
 • Frankfurt Retina Meeting; Frankfurt, Germany, 2010
 • Frankfurt Retina Meeting; Frankfurt, Germany, 2015
 • Euroretina meeting; Copenhegan, Denmark; 2016
 • Optomizing management of patients with diabetic maculer edem, Kiev, UKRAİNE, 2017
 • Euroretina meeting; Budapest, Hungary, 2018

 

MESLEKİ ÜYELİK

Türk Oftalmoloji Derneği

Ankara Tabip Odası

troya göz