Op. Dr. Filiz A. Ö. SARIOĞLU

Göz Hastalıkları

Katarakt
Excimer Laser
Glokom
Refraktif Cerrahi

Özgeçmiş

Uzmanlık: Göz Hastalıkları

 

Eğitim ve Uzmanlık Bilgileri

2001 - 2005

Uzmanlık

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları ABD

1994 - 2000

Lisans

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

1987 - 1994 Lise Erzurum Anadolu Lisesi 

 

Mesleki Deneyim Bilgileri

2024

Halen Devam

Özel Troyagöz Tıp Merkezi - Etimesgut

2005 - 2024

Özel Ankara Mayagöz Hastalıkları Merkezi

2000 - 2001

Pratisyen Hekim DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Tabipliği

 

Uzmanlık / İlgi Alanları

  Katarakt

  Refraktif Cerrahi

  Glokom

  Excimer Laser

 

Kişisel Bilgiler

  Yabancı Dil :           İngilizce

 

Bilimsel Yayın Makale ve Sertifikalar

Yurtiçi Yayınlar

 • Özdemir F A, Atmaca L. 'Besinsel ve Toksik Optik Nöropatiler', Retina-Vitreus, 11(3), 295-306 (2003).
 • Turaçlı M E, Özdemir F A, Tekeli O, Gökcan K, Gerçekler M, Dürük K, 'Psödoeksfolyanyonda sensörinöral işitme kaybı', MN Oftalmoloji, 11(2), 123-125 (2004).
 • Gündüz K, Günalp İ, Özdemir F A, 'Orbita Görüntüleme Yöntemeleri ve Hastalıklarındaki Gelişmeler', MN Oftalmoloji, 11 (4), 367-370 (2004)
 • Özdemir F A, Erkam N, Aksu O, 'Kuru Gözde Otolog Serum Kullanımı', MN Oftalmoloji, 12 (1), 51-55 (2004)
 • Turaçlı M E, Tekeli O, Özdemir F A, Tutkak H, 'Psödoeksfolyanyonlu Türk Hastalarda HLA Class I Antijenleri' Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2005; 58:81-84
 • Turaçlı, M. E, Özdemir F A, Tekeli O, Kurnaz O. 'z-Bottom of Form;z-Top of Form;HTML Markup;Comment;Psödoeksfolyasyonlu hastalarda serum lipid düzeyleri'  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2006; 59:63-65.
 • Turaçlı M Erol; Özdemir F A; Tekeli Oya; Arıkan Özay Akan. z-Bottom of Form;'Psödoeksfolyatif Glokomda Hümör Aköz Homosistein Düzeyi - Orijinal Araştırma ', Türk Oftalmoloji Gaz. 38, 481-484, 2008 HTML Markup;
 • Zeynep Aktaş, Fulya Yaylacioğlu, Filiz Özdemir Avşin, Celal Murat Hasanreisoğlu, Sefer Ogün Bölük, Sadik Kavakli, ' Glokomatöz ve non-glokomatöz olgularda rtvue 100 ile ölçülen gangliyon hücre kompleksi ve retina sinir lifi tabakası kalınlıklarının karşılaştırılması'      21(3),179-184 ( 2014) .
 • Yelda TAŞÇI YILDIZ, Filiz Avşin ÖZDEMİR SARIOĞLU, Sefer Ogün BÖLÜK, MEHTAP ÇAĞLAYAN, Pınar KÖSEKAHYA, 'Yüksek Miyopinin Düzeltilmesinde Fakik Kollamer Arka Kamara Göz İçi Lens İmplantasyonunun Klinik Sonuçları' MN Oftalmoloji, 24(3) , 149 – 153 ( 2017).

 

Yurtdışı Yayınlar

 • Turacli M. E, Özdemir F A. , Tekeli O. MD, Gökcan K, Gerçeker M, Dürük K. 'Sensorineural hearing loss in pseudoexfoliation'. Canadian Journal of Ophthalmology Volume 42, Issue 1, February 2007, Pages 56–59
 • Turacli M E, Tekeli O, Özdemir F A, Akar N. 'Methylenetetrahydrofolate reductase 677 C-T and homocysteine levels in Turkish patients with pseudoexfoliation'. Clin Experiment Ophthalmol. 2005 Oct; 33(5):505-8.
 • Filiz Avsin Ozdemir Sarioglu, Yelda Yildiz Tasci, Bengi Ece Kurtul, and Sefer Ogün Boluk. 'Implantation of a double iris-claw intraocular lens in an aphakic nanophthalmic eye' Indian J Ophthalmol. 2017 Dec; 65(12): 1490–1492.

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiri Özetleri

 • Özdemir F A, Turaçlı M E, Tekeli O, Gokcan K, Gerçeker M. 'Psödoeksfolyatif Glokom veSensorinöral İşitme Kaybı' TOD 37. Ulusal Oftamoloji Kongresi,İstanbul-Türkiye, 4-8 Ekim 2003 (Sözlü sunu)
 • Özdemir F A, Turaçlı M E, Tekeli O, Tutkak H, Kahraman S, 'Psödoeksfolyasyon ve HLA Doku Grupları' TOD 38. Ulusal Oftamoloji Kongresi, Antalya-Türkiye, 9-13 Ekim 2004 (Sözlü sunu)
 • Özdemir F A, Turaçlı M E, Tekeli O, Arslan U, 'Psödoeksfolyanyonda serum Ürik asit ve Rombosit düzeyi' TOD 38. Ulusal Oftamoloji Kongresi, Antalya-Türkiye, 9-13 Ekim 2004 (Poster).  

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiri Özetleri

 • Özdemir F A, Turaçlı M E, Tekeli O, Gökcan K, Gerçekler M, Dürük K, 'Sensorineural Hearing Loss in Psedoexfoliation' 7.th European Glaucoma Society, Florence-Italy, 30 Mayıs-4 Haziran 2004 (Sözlü Sunu)
 • Turaçlı M E, Tekeli O, Özdemir F A, Hanuluk A, Akar N, 'Methylenetetrahydrofolate Reductase 677 C-T and Homocysteine Levels in Turkish Patients with Pseudoexfoliation' 7.th European Glaucoma Society, Florence-Italy, 30 Mayıs-4 Haziran 2004 (Poster)
 • Özdemir F A, Erkam N, Aksu O, 'Use of Autologous Serim in Dry Eye', XIII. th Afro-Asian Congress of Ophthamology, İstanbul-Turkey, 18-22 Haziran 2004 (Poster)
 • Özdemir F A, Turaçlı M E, Tekeli O, Dürük K, Plasma Homocysteine Levels in Pseudoexfoliation', XIII. th Afro-Asian Congress of Ophthamology, İstanbul-Turkey, 18-22 Haziran 2004 (Poster)
 • Tekeli O, Turaç M E, Özdemir F A, Serum Uric Acid and Thrombocyte Levels in Patients with Pseudoexfoliation, 5.th International Glaucoma Symposium, IGS, Cape Town, South Africa, 30 Mart-2Nisan 2005 (Poster)
 • Kanpolat A, Ucakhan O, Özdemir F A, Comparative effects of two types of silicone hydrogel contact lenses on corneal morphology and functional parameters, 35.th ECLSO Congress, London-England, 23-26 Haziran 2005. (Poster)

 

Ulusal Kongre Katılımları

 • TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul-Türkiye, 4-8 Ekim 2003.
 • TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya-Türkiye, 9-13 2004
 • TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya-Türkiye, 17-21 Eylül 2005
 • TOD 27. Ulusal Oftalomolji Kursu, Ankara 6-8 Nisan 2007
 • TOD 28. Ulusal Oftalomolji Kursu, Ankara 11-13 Nisan 2008
 • TOD 31. Bahar Sempozyumu, İstanbul 2-4 Mayıs 2008
 • TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Girne, KKTC 5-9 Ekim 2011
 • TOD 32. Nisan Kursu, Ankara 6-8 Nisan 2012
 • TOD 10. Mart Sempozyumu, Erzurum 8-10 Mart 2013
 • TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya-Türkiye, 6-10 Kasım 2019

 

Uluslar Arası Kongre Katılımları

 • 7. th European Glaucoma Society, Florence-Italy, 30 Mayıs-4 Haziran 2004
 • XII. th Afro-Asian Congress of Ophthamology, İstanbul-Turkey, 18-22 Haziran 2004
 • VIII. th Mediterranean Ophthalmology Society Congresss, Antalya-Turkey, 13-16 Ekim 2004
 •   XXX. Congress of ths ESCRS Milan, İtalya 8-12 Eylül 2012
 • Ön Segment ve Torik Lens Uygulama Semineri, Prague 27-28 Mart 2013 Haziran 2018 Barcelona;

 

Mesleki Üyelik

  Türk Oftalmoloji Derneği

  Ankara Tabip Odası

  The International Society of Refractive Surgery of the American Academy of Ophthalmology

troya göz