DİĞER CİHAZ BİLGİLERİ

 

LAZER VİTREOLİZİS

Göz önünde uçuşan sinekler, siyah noktalar gören ve bundan rahatsızlık duyan hastalar için görsel rahatsızlık yaratan uçuşmaları ortadan kaldıran ya da büyük oranda azaltan “AĞRISIZ VE NON İNVAZİV “ yani herhangi bir cerrahi aletin göze girmeden uygulandığı bir lazer işlemidir. Bu işlemde amaç, rahatsız edici gölgeler olmadan hastaların bir an önce günlük aktivitelere dönmelerini sağlamaktır.

Kimler Lazere En Uygundur?

Vitreolizis için en uygun uçuşmalar weiss halkası tipinde olan uçuşmalardır. Bunlar fibröz olduğu için lazer enerjisini iyi emerler ve daha kolay buharlaşırlar. Dahası kristalin lens ve retinaya güvenli uzaklıktadırlar. Ancak lazere uygunluk için bu konuda uzman bir göz hekimi tarafından muayene şarttır.

Nasıl Yapılır?

Hemen işlem öncesinde hastanın gözü anestezik bir damla ile uyuşturulur. Bu işlem için geliştirilmiş lazer mikroskopunda, lazer özel bir kontak lens (midvitreus lensi) kullanarak uçuşan cismin ön yüzüne odaklanır. Lazer çok kısa 3 nanosaniye (0.000000003 saniye) enerji iletir. Önemle belirtmek gerekir ki lazer enerjisi lifleri sadece küçük parçalara ayırmaz. Aslında lazer enerjisinin yarattığı yüksek güç yoğunluğu kollajen ve hyalüronin moleküllerini gaz haline çevirir ve bu da göz içinde zamanla emilerek yok olur. İşlem hasta yatırılmadan yani ayaktan yapılır. Tedavi genellikle 5-15 dakika sürer. Hastaların ortalama yarısında tek seansta, yarısında ise 2 yâda 3 seansta tamamlanır. Hasta hemen günlük hayatına döner. Belirtmek gerekir ki seanslar arasında kesin bir süre koymak da şart değildir. Hastaların günlük aktiviteleri esas alınarak ayarlama yapılabilir.

Yan Etkiler Ve Komplikasyonlar

Klinik çalışmalarda lazer vitreolizis yan etki ve komplikasyonların nadir görüldüğü güvenli ve etkili bir yöntem olarak rapor edilmiştir. Enfeksiyon riski taşımaz.  Çok nadiren katarakt ve göz içi basınç artışı olabilir. Ancak tecrübeli ellerde bu risklerin minimum olduğu aşikârdır. (%de 1 den az)

Çok yoğun uçuşmaları olan lazerle tedavisi mümkün olmayan küçük bir hasta grubunda cerrahi vitrektomiye geçilebilir.

PLEXR PLAZMA TEDAVİSİ

Elektrik bağlantısı olmayan, tamamen kablosuz bir cihazdır. Cihazın ucu, çok yüksek sıcaklıklarda bir elektriksel ark üretir ve cihaz deri yüzeyine belirli bir uzaklığa geldiğinde bu ark atmosferik gazları iyonize hale geçirerek plazma enerjisi ortaya çıkarır. Ortaya çıkan plazma enerjisi cildin en üst  katmanındaki  hücreleri katı halden direk gaz haline dönüştürerek etki eder. Böylece etraftaki dokuya hasar vermemiş olur. Ameliyatsız, kansız, dikişsiz ve izsiz tedavi olanağı sağlar. İşlem öncesi, plexr laser yapılacak bölgeye topikal veya lokal anestezik ajan uygulanır.

Plexr Plazma tedavisinin uygulandığı alanlar;

  • Blefaroplasti (göz kapağı sarkması)
  • Göz çevresi kırışıklıkları ve cilt yenilenmesi
  • Göz kapaklarındaki beyaz ve sarı lekeler (Xantelezma)
  • Çeşitli et benleri
  • Yara izlerini silme
  • Siğil tedavileri
  • Leke tedavisi
troya göz